Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 grudnia 2015

11BIT 11B GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BRAS BSA NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru, zmiany firmy oraz siedziby, zmiany statutu, zmiany PKD i zmian w składzie RN.
CUBEITG CTG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
FOREVEREN FOR NC NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
GCINVEST GCI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LABOPRINT LAB GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 661.000 akcji serii B, 211.000 akcji serii C, 26.600 akcji serii D, 75.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
MEDCAMP MDP NC NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie zarządu oraz zmian w składzie RN.
POLWAX PWX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.375 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RONSON RON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
STARFIT SFI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany roku obrachunkowego i podatkowego oraz zmiany statutu i in.
Nike NKE.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.