Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 maja 2024

KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 18 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za 2023 rok.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2023 rok.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2023 rok.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
CYBERFLKS CBF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
INSTALKRK INK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MAXIPIZZA MXP NC NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
MLSYSTEM MLS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
ONDE OND GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
OTLOG OTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,86 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
PCCROKITA PCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
SEKO SEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SPYROSOFT SPR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.732 akcje zwykłe na okaziciela serii H.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
VERCOM VRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.