Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 września 2012

IDMSA IDM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J oraz emisji obligacji zamiennych na akcje.
IMPEL IPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KOMPUTRON KOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
POLARISIT PIT NC NWZA ws. zmian w RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru i in.
PRESTO PST NC Debiut spółki na NC.
SANOK SNK GPW Wypłata dywidendy 0,64 zł na akcję.