Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 września 2013

ACREBIT ACR NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DRUKPAK DRU NC NWZA ws. umorzenia akcji serii A, obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.021 zł oraz zmiany statutu.
FOREVEREN FOR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
INDATA IDT GPW NWZA ws. zmiany statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
INVISTA INV GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KCSP KCS NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PREMETINV PMI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PROVIDENT IPF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,038 GBP na akcję.
STAPORKOW ZUK GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
UHYECA ECA NC Początek notowań spółki ECAUXILUM (ECA) pod nazwą ECA (ECA), w związku ze zmianą firmy.