Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 listopada 2014

ATLANTAPL ATP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014 zakończony 30 czerwca 2014 roku oraz zmiany statutu.
CUBEITG CTG GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
DCD DCD NC Początek notowań spółki TERRA (TRA) pod nazwą HYDROPHI (HTE), w związku ze zmianą firmy.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INFOSCOPE ISC NC NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
KERDOS KRS GPW Początek notowań spółki HYGIENIKA (HGN) pod nazwą KERDOS (KRS), w związku ze zmianą firmy.
LASERMED LSR NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MAXIMUS MAX NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SILVANO SFG GPW Wypłata dywidendy 0,20 euro na akcję.
SYMBIO SYM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału spółki oraz zmian w składzie RN.