Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 lutego 2013

AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
EASYCALL ECL NC NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
EFH EFH GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
EKO EKO GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HEFAL HEF NC NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 6 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia powołania nowego członka RN.
IBSM IBS GPW Początek budowania księgi popytu akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
OEM OEM NC NWZA ws. udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, zmiany statutu – zmiany nazwy spółki oraz powołania członków RN.
OPENNET OPE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, B, C, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
STOPKLA STK NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.