Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 grudnia 2010

INGBSK ING GPW NWZA ws. zmian w statucie.
AQUABB AQU NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATCCARGO ATA NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D do obrotu na rynku regulowanym GPW.
CELTIC CPD GPW Debiut spółki na GPW.
IBSM IBS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC.
IDEON IDE GPW NWZA ws. emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez umowy odpłatnego poręczenia z członkiem zarządu spółki.
IZOSTAL IZS GPW Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej.
KABLE KBL GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OZECAPITAL OZE NC Debiut spółki na NC.
POLMED POM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E, F i H.
TMSBROKER TMS NC Zakończenie zapisów na akcje spółki.
URLOPYPL URL NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.