Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 lutego 2012

EMPORIUM EMR NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
FALCON FLG NC Początek notowań spółki EENERGO (EEN) pod nazwą EASTSIDE (ESC), w związku ze zmianą firmy.
IBSM IBS GPW NWZA ws. uchylenia uchwał 22 i 23 ZWZ z 29 czerwca 2011, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
OEX OEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PARTNER PRN NC Debiut spółki na NC.
PMPG PGM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SWIECIE MSC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
UNIVERSE UNV NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
Applied Materials AMAT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok.