Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 grudnia 2014

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.005 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AVIASG ASG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.719.444 akcji zwykłych.
BAUMAL BAU NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
CZARNKOW BRO NC Ostatni dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
EKANCELAR EKA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
ERNE ERN NC NWZA ws. zmiany statutu.
FMG FMG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
GARIN GAR NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GOODIDEA GDI NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
GOODIDEA GDI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014.
IBSM IBS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INTELIWIS ITL NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
NTCAPITAL NTC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ORPHEE ORP NC Pierwszy dzień notowań na NC 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
PCGUARD PCG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ROTOPINO ROT NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań, bilansu rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r oraz za rok ubiegły, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2013r – 30.06.2014r.