Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 września 2011

MILLENNIUM MIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D, E, F, G i H.
ARRINERA ARX NC Debiut spółki na NC.
EUROSNACK ECK NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FASING FSG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
IBSM IBS GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INVICO IVC NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MTC MTC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 5 § 1 pkt. 5 z 11 maja 2011.
PRAGMAFA PRF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,09 zł na akcję.