Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 27 listopada 2018

SANPL SPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.754.824 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BGE BGE NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROHOLD EHG GPW Wypłata dywidendy 0,00855 BGN na akcję.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I pólrocze roku obrotowego 2018/2019.
PLATYNINW PIW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
POLMED POM GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAINBOW RBW GPW NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami "Bee & Free" Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WISTIL WST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.