Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 sierpnia 2011

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DASE DFG NC Debiut spółki na NC.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
DIGITREE DTR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
DIRECTES DES NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
DUON DUO GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
EKIOSK EKS NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GAMEDUST GDC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
GWARANT GWR NC NWZA ws. sprawie zmiany uchwały o podziale zysku za rok 2010 w zakresie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy.
HFTGROUP HFT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
MMPPL MMP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Telekomunikacja i WIG-Poland.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
REINHOLD RHD GPW NWZA
SADOVAYA SGR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VRFACTORY VRF NC Debiut spółki na NC.
YAWAL YWL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.