Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 lutego 2016

DANKS DNS NC Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DIGITREE DTR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych inwestorów.
ECARD ECD GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,43 zł na akcję.
KGL KGL GPW Ostatni dzień notowań na GPW 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SEVENET SEV NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za 2015 rok.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.