Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 września 2017

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEDARD MRD NC NWZA ws. potwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania członków RN, powołania członków RN, uchylenia uchwały nr 18 ZWZ z 12 czerwca 2015, uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 listopada 2015 oraz zmiany statutu.
NANOTEL NAN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ONE2TRIBE O2T NC NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz zmiany w składzie RN.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STALPROFI STF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VANTAGE VTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.