Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 lutego 2018

BBINWEST BBA NC Dzień pierwszego notowania na NC 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BETOMAX BTX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
DIGITREE DTR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
ENERGA ENG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez ENERGA-OPERATOR SA.
FORTUNA FEG GPW NWZA ws. wycofania spółki z obrotu na GPW.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ROBYG ROB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SKARBIEC SKH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
URSUS URS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za 2017 rok.