Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 lutego 2018

DIGITREE DTR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
EKIPA EEE NC Dzień pierwszego notowania na NC 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ENERGA ENG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez ENERGA-OPERATOR SA.
FORBUILD FRB NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
FORTUNA FEG GPW NWZA ws. wycofania spółki z obrotu na GPW.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ROBYG ROB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SKARBIEC SKH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
URSUS URS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za 2017 rok.