Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 kwietnia 2015

ALDA ALD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
APS APS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EZO EZO NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FERRO FRO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.858 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOTOVOLT FVE NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW ZWZA ws. podziału zysku netto za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDIACAP MCP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 r. oraz zmiany statutu.
PCM PCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,26 zł na akcję.
PROGRES PRG NC NWZA ws. zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WIRTUALNA WPL GPW Początek budowania księgi popytu.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.