Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 marca 2017

DINOPL DNP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
AEDES AED NC NWZA ws. zmian w składzie RN, udzielenia absolutorium członkom RN z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku oraz zmian w statucie.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HUTMEN HTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JWWINVEST JWW GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A2 i 150.000 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A2 i C.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MODE MOE NC NWZA ws. zmiany statutu.
ORBIS ORB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu oraz zmian w składzie RN.
PLATYNINW PIW GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje serii G wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia i utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i utworzenia kapitału rezerwowego.
SYNTHOS SNS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za 2016 rok.