Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 września 2021

BIOGENED BGD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GENOMTEC GMT NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IMMGAMES IMG NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A i 420.000 akcji serii D.
MANYDEV MAN GPW Początek notowań spółki PLATYNINW (PIW) pod nazwą MANYDEV (MAN) w związku ze zmianą firmy.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

wtorek 14 września 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
HANDLOWY BHW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 206.185 akcji serii H oraz 1.500.000 akcji serii N.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
LMGAMES LMG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku 2021/2022.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
NEWAG NWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
POLARISIT PIT NC NWZA ws. powołania członków RN.
R22 R22 GPW NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN będących członkami Komitetu Audytu oraz zmiany statutu.
RAFAMET RAF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
STALPROFI STF GPW Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN WOD NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
WOODPCKR WPR NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

środa 15 września 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DROZAPOL DPL GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GAMEOPS GOP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
NEWAG NWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA ze spółką VR FACTORY GAMES sp. z o.o., wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I września 2021 roku.

czwartek 16 września 2021

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GAMEOPS GOP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
GAMEOPS GOP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KLABATER KBT NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MCI MCI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
OAT OAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PROVIDENT IPF GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

piątek 17 września 2021

AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ASSECOBS ABS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CAPTORTX CTX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CREEPYJAR CRJ GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,72 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
MCI MCI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MEDICALG MDG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
NOVAVIS NVV NC NWZA ws. połączenia spółek.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PBKM BKM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PBKM BKM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 99.661 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
SANWIL SNW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SNIEZKA SKA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
STALPROD STP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ULTGAMES ULG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.