Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 września 2021

BIOGENED BGD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GENOMTEC GMT NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IMMGAMES IMG NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A i 420.000 akcji serii D.
MANYDEV MAN GPW Początek notowań spółki PLATYNINW (PIW) pod nazwą MANYDEV (MAN) w związku ze zmianą firmy.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.