Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 września 2021

CCC CCC GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
ADATEX ADX NC Dzień pierwszego notowania na NC 7.100.000 akcji serii D oraz 32.500.000 akcji serii E.
ALTUS ALI GPW Początek notowań spółki ALTUSTFI (ALI) pod nazwą ALTUS (ALI) w związku ze zmianą firmy.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
CLOUD CLD NC Dzień pierwszego notowania na NC 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I półocze 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

wtorek 7 września 2021

BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BKDGAMES BKD NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.452.000 akcji serii A oraz 35.850 akcji serii B.
DROZAPOL DPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

środa 8 września 2021

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DROZAPOL DPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KLABATER KBT NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MADMIND MMS NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 11.998.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MENNICASK MNS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,61 zł na akcję.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
NETIA NET GPW NWZA ws. wycofania akcji „Netia” SA z obrotu na GPW.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PROVIDENT IPF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez International Personal Finance plc.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 3,17 zł na akcję.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

czwartek 9 września 2021

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,21 zł na akcję.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CONSOLE CLA NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MENNICASK MNS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,61 zł na akcję.
NETWISE NTW NC Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.

piątek 10 września 2021

PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,21 zł na akcję.
BIOGENED BGD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
POLNORD PND GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN, odwołania lub powołania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
RADPOL RDL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
SFD SFD NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SWISSMED SWD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.