WOODPCKR

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 WOODPCKR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 WOODPCKR Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.