IMMGAMES

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 IMMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 IMMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 IMMGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 IMMGAMES Publikacja raportu za 2022 rok.
9 lutego 2023 IMMGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
2 stycznia 2023 IMMGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 IMMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 IMMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 IMMGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
16 maja 2022 IMMGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 IMMGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
14 marca 2022 IMMGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii B oraz 685.000 akcji serii C.
15 listopada 2021 IMMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 września 2021 IMMGAMES Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A i 420.000 akcji serii D.