Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 grudnia 2021

CASPAR CSR NC NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na GPW, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
IRONWOLF IWS NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 770.000 akcji serii A, 230.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 160.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E.
KREC KRC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ONDE OND GPW NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz RN.
PLASTBOX PLX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.
POLTRONIC PTN NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
TIM TIM GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.
TRIGGO TGG NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.