Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 stycznia 2015

CZARNKOW BRO NC Przydział akcji serii D1 objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
FLUID FLD NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GRODNO GRN GPW NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
MARKA MRK NC Pierwszy dzień notowań na NC 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NORTCOAST NCT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Castelli Polska sp. z o.o.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji.
TIM TIM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany statutu.