Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 stycznia 2016

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DUON DUO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding BV.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAGELLAN MAG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.
PFLEIDER PFL GPW Ostatni dzień notowania na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SEDIVIO SED NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TIM TIM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym.
Alibaba BABA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2015 rok.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Ford F.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Visa V.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.