Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 września 2015

LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 32,00 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E.
PHN PHN GPW NWZA ws. przyjęcia nowego brzmienia statutu oraz zmian w składzie RN.
PROLOG PRL NC Wypłata dywidendy 2,71 zł na akcję.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej i in.
RYVU RVU GPW NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz przeznaczenia kapitału rezerwowego.
WOJAS WOJ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.