Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 kwietnia 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
7FIT 7FT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu spółki.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ARENAPL ARE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FEERUM FEE GPW Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
HUTMEN HTM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ONICO ONC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2012.
ZELMER ZLR GPW Dzień wykupu akcji spółki przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o., po cenie 40 zł za akcję.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Bank of America BAC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.