Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 grudnia 2011

BEST BST GPW NWZA ws. wyboru członków RN.
DENTAMDC DAM NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INTEGERPL ITG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
JUPITER JPR GPW NWZA ws. zmian umowy o zarządzanie majątkiem NFI zawartej przez Fundusz z Trinity Management Sp. z o.o. 12 lipca 1995 roku, wyrażenia zgody na konwersję zobowiązań Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec JUPITER NFI SA na pożyczkę, zmiany składu RN oraz powierzenie RN zadań Komitetu Audytu.
MEDIANPOL MDN NC Debiut spółki na NC.
MEW MSA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NFPL NFP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PROMET NC Po zakończeniu sesji spółka zostanie wykreślona z indeksu NCIndex.
QUERCUS QRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B3.
RANKPROGR RNK GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
STOPKLA STK NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i C.
UNICREDIT UCG GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
XSYSTEM XSM NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.