Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 lutego 2015

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GEKOPLAST GKP NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D.
GRUPAEMM GEM NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HYPERION HYP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 19 WZA z dnia 15 maja 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
KANIA KAN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bahrija Limited.
KRKA KRK GPW Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
LARK LRK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MNI MNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
NORTCOAST NCT GPW NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz członka RN.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OPTIZENLB OPT NC NWZA ws. przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ROBYG ROB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SPAC1 SP1 NC Początek notowań spółki NOVIAN (NVN) pod nazwą NOVATIS (NVS), w związku ze zmianą firmy.
UHYECA ECA NC NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 24/2014, 25/2014, 26/2014 WZA z dnia 24.06.2014 r., umorzenia akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany statutu.
WDX WDX GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.
Repsol YPF REP.ES Euronext Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2014 rok.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za 2014 rok.