Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 kwietnia 2015

CYFRPLSAT CPS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
INGBSK ING GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
AVIAAML AAL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 euro na akcję.
BPC BPC NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GEOTREKK GTK NC NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 18/06/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzania zyskiem za 2014 r., wprowadzenia akcji A1 do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MADKOM MAD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
NEXITY NXG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SELENAFM SEL GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 31.01.2012 oraz uzupełnienia składu RN.
TAXUSFUND TXF NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
YELLOWBOS YBS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany statutu.
ZORTRAX ZRX NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ZORTRAX ZRX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.