Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 czerwca 2017

KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,68 zł na akcję.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016.
ALTA AAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ARAMUS ARA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ASBIS ASB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BSCDRUK BSC GPW Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CASPAR CSR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GINOROSSI GRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C.
LUON LUO NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MORIZON MZN GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
PLASTBOX PLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNIBEP UNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
YARRL YRL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.