Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 sierpnia 2023

ORLEN PKN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
1SOLUTION ONE NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
ATAL 1AT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BEEIN BEE NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
IMS IMS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IU IUS NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
MYCODERN MCD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok obrotowy.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
SHOPER SHO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
STARWARD STA NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
UNIVERSE UNV NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.