Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 kwietnia 2021

AITON AIT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Przydział akcji oferowanych.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
CREEPYJAR CRJ GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 akcji serii A, 147.082 akcji serii B, 32.354 akcji serii C.
DADELO DAD GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
DEVELIA DVL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NWAI NWA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
TOYA TOA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.