Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 2 czerwca 2023

ACARTUS ACA NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 euro na akcję.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.
GETBACK GBK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
IPOPEMA IPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
PLATIGE PLI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SDSOPTIC SDS NC Dzień pierwszego notowania na NC 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA