Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 lipca 2018

BERLING BRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
CAPITAL CPA GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DELKO DEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MDIENERGIA MDI GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
NOVINA NOV NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PEKABEX PBX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 155.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PFLEIDER PFL GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
TBULL TBL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
ZASTAL ZST GPW Scalenie akcji w stosunku 3:1.