Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 września 2019

ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BETACOM BCM GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INDYKPOL IND GPW NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018/2019.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NORTCOAST NCT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.