Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 czerwca 2015

AIRWAY AWM GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2014 rok.
EMPERIA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2014.
HFTGROUP HFT NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
MALKOWSKI MMA NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
PGPPOLONI PGP NC ZWZA ws. m.in. zmiany statutu w przedmiocie nazwy spółki oraz w części określającej przedmiot działalności spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.
SFD SFD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SNIEZKA SKA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.