Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 października 2017

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DANKS DNS NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FMG FMG GPW NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
MFO MFO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NANOGROUP NNG GPW Zakończenie zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
ORIONINV ORN GPW Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.
OUTDOORZY OUT NC Pierwszy dzień notowań na NC 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SKARBIEC SKH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Visa V.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.