Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 listopada 2023

AQUATECH AQT NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CAPTORTX CTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.292 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 25.271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
GRUPAREC GRC NC Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
KRAKCHEM KCH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
NANOGROUP NNG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PFMEDICAL PFM NC NWZA ws. powołania członków RN.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.