Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 stycznia 2017

ERBUD ERB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,43 zł na akcję.
PEMANAGER PEM GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
PLANETB2B P2B NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
STEMCELLS SCS NC NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami i in.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za 2016 rok.