Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 grudnia 2010

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. zmian w statucie.
4FUNMEDIA 4FM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ARMATURA ARM GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
ARTERIA ARR GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
BOMI BMI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki oraz zmian w statucie.
BORYSZEW BRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EDINVEST EDI GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ERBUD ERB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GPW GPW GPW NWZA ws. zmian w składzie Rady Giełdy oraz zmian w statucie.
INVISTA INV GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
POLMED POM GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROVESE RSE GPW NWZA ws. zbycia "Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach" stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej "Cersanit Trade Mark" Sp. z o. o. w organizacji.
RSY RSY NC Debiut spółki na NC.
STALEXP STX GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
VINDEXUS VIN GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.