Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 lipca 2015

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za 2014 rok.
8FORMULA 8FO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ACE ACE GPW Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał 2015 roku.
AGROMA AGM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
ASSETUS ASS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ATM ATM GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
DUON DUO GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EASYCALL ECL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERBUD ERB GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchylenia uchwały 21 dotyczącej założeń Programu Motywacyjnego powziętej przez WZ 21 czerwca 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w latach 2015-2017, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru i in.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HYDRAPRES HPS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
KBJ KBJ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KREZUS KZS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
NEWAG NWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEKABEX PBX GPW NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz sprawozdania RN, zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 5 ZWZ z dnia 11 czerwca 2015 r.
PROPERTYF PLE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STARFIT SFI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu.
SUNEX SNX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 110.000.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 1.232.278 akcji serii C oraz 1.100.002 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych serii B, C, D.
TELESTO TLO NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN powoływanych na nową kadencję oraz powołania członków RN.
TESGAS TSG GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LinkedIn Corporation LNKD.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Repsol REP.ES Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.