Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 stycznia 2015

AITON AIT NC NWZA ws. m.in. powołania pełnomocnika do zawierania umów oraz zmiany statutu.
BUMECH BMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CZARNKOW BRO NC Początek zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
EKOKOGEN EKG NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LESS LES GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
TELEMEDPL TMP NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ZWG ZWG NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką BUMECH S.A.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.