Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 marca 2019

BUMECH BMC GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DATAWALK DAT GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 457.548 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
GPRE GPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
TESGAS TSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.