Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 grudnia 2014

ATLANTAPL ATP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na GPW, dematerializacji akcji serii F, połączenia ze spółką ZWG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
FABRFORMY FFO NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
FASTFIN FFI GPW Scalenie akcji w stosunku 4:1.
GCINVEST GCI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
KOFOLA KFL GPW Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
LSISOFT LSI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 serii A1, 75.476 serii A2 oraz 46.000 serii C1.
RYVU RVU GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
SCOPAK SCO GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
WIKANA WIK GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ZUE ZUE GPW NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego w celu wykupu akcji własnych.