Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 grudnia 2018

KERNEL KER GPW ZWZA
BUMECH BMC GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu, dematerializacji akcji serii I i J.
EUROCENT ERC NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
FIGENE FIG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i G z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR oraz MSSF, ustalenia liczby członków RN oraz zmian statutu.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
JWA JWA NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
SKARBIEC SKH GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwały nr 7 NWZ z dnia 22 grudnia 2016.
XTB XTB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.