Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 listopada 2019

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DBENERGY DBE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B2.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RAWLPLUG RWL GPW NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.
SKARBIEC SKH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WERTHHOLZ WHH NC NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania członków RN na nową kadencję.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.