Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 grudnia 2021

AIRWAY AWM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ALTA AAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BUMECH BMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CAPITEA CAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 3,72 zł na akcję.
GETINOBLE GNB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GREENX GRX GPW Początek notowań spółki PRAIRIE (PDZ) pod nazwą GREENX (GRX) w związku ze zmianą firmy.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.
HEMP HMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 7.850.000 akcji serii F1 oraz 2.870.000 akcji serii G.
INC INC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KLON KLN NC NWZA ws. zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych w standardach MSSF/MSR.
KRVITAMIN KVT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LENTEX LTX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LESS LES GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 6 sierpnia 2021 r., zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021.
MENNICA MNC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MOLECURE MOC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ONDE OND GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEPCO PCO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
SHOPER SHO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
TBULL TBL GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR/MSSF oraz zmiany polityki wynagrodzeń.