Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 maja 2017

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2016 rok.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,99 zł na akcję.
BUMECH BMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za 2016 rok.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENTER ENT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC Dzień pierwszego notowania na NC 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za 2016 rok.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INPOST IPT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTEGERPL ITG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KGL KGL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPENFIN OPF GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
PLAZACNTR PLZ GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
POLNA PLA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
QUANTUM QNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. emisji obligacji oraz zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SUNTECH SUN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2016 rok.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WERTHHOLZ WHH NC NWZA ws. m.in. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.