Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 lipca 2012

AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
AVATRIX AVT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F.
BACD BAC GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZA z 09 lutego 2012 oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
CERABUD CER NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
GETINOBLE GNB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii J i K z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
GINOROSSI GRI GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
INTERNITY INT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
KETY KTY GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
LIBET LBT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
MILKPOL MLP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
NFIEMF EMF GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
ONERAY ORI NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PCCEXOL PCX GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
RELPOL RLP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.